Menu

< Showing Wednesday 30 November 2022 >

CHUNGKING EXPRESS

101 mins | (12)

  • Directed by Wong Kar Wai
  • Starring Valerie Chow, Tony Leung Chiu-Wai, Faye Wong, Takeshi Kaneshiro, Brigitte Lin
  • 1994 | 101mins | Hong Kong | (12)