Menu
Makoto Shinkai's 'YOUR NAME' and 'WEATHERING WITH YOU'

Makoto Shinkai's 'YOUR NAME' and 'WEATHERING WITH YOU'YOUR NAME

106 mins | (12A)

  • Directed by Makoto Shinkai
  • Starring Ryunosuke Kamiki, Mone Kamishiraishi
  • Japan (2016)
Click for info

WEATHERING WITH YOU [Tenki no ko]

112 mins | (12A)

  • Directed by Makoto Shinkai
  • Starring Kotaro Daigo, Nana Mori, Sei Hiraizumi
  • Japan (2019)
Click for info